Fanpage Facebook

Video clips

Sản Phẩm

  • Thức ăn cá koi SAIKOH

  • Cá cảnh Thanh Liêm cung cấp các loại thức ăn cá koi gồm: saikoh, Kirameki, Kagayaki,...
  • Số lượt xem: 1620

Thức ăn cá koi SAIKOH gồm các size:

- SAIKOH 500gr

- SAIKOH 220gr

- SAIKOH 150gr

thức ăn cá koi

Các dịch vụ khác